Jaarrekening

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

V/N

01

Bestuurlijke zaken

2.556

-54

2.502

2.666

-124

2.542

2.510

-367

2.143

N

02

Veiligheid en handhaving

4.261

-38

4.223

4.330

-148

4.182

4.538

-296

4.242

N

03

Dienstverlening

4.323

-2.179

2.144

4.556

-2.265

2.291

4.905

-2.264

2.641

N

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.622

-44

3.578

3.826

-144

3.682

3.287

-261

3.026

N

05

Transformatie in het sociale domein

48.117

-11.238

36.879

50.400

-11.913

38.487

51.499

-12.235

39.264

N

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

2.847

-61

2.786

3.089

-47

3.041

2.802

-38

2.764

N

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

4.977

-575

4.402

5.579

-925

4.654

5.574

-703

4.870

N

08

Economie, Recreatie en Toerisme

829

-209

620

744

-209

535

710

-196

514

N

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

5.007

-823

4.184

6.413

-1.722

4.691

6.706

-2.058

4.648

N

10

Verkeer en vervoer

1.048

-18

1.029

1.038

-18

1.020

1.021

-58

962

N

11

Openbare Ruimte en Milieu

20.681

-16.016

4.665

22.537

-16.671

5.866

24.270

-17.434

6.836

N

12

Middelen en ondersteuning

4.376

-2.159

2.218

4.266

-3.584

682

2.678

-1.664

1.015

N

Alg. dekkingsmiddelen

452

-85.360

-84.907

504

-89.042

-88.538

496

-92.113

-91.617

V

Overhead

15.016

-363

14.654

16.269

-595

15.674

15.252

-570

14.682

N

Onvoorzien

124

124

124

124

N

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

118.236

-119.137

-901

126.341

-127.409

-1.068

126.247

-130.258

-4.010

V

Nr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaarrekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

V/N

Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

118.236

-119.137

-901

126.341

-127.409

-1.068

126.247

-130.258

-4.010

V

Mutaties reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur

60

-162

-102

160

-230

-70

276

-218

58

N

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Economie, Recreatie en Toerisme

0

0

0

0

-32

-32

0

-31

-31

V

09

Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

-31

-31

V

11

Openbare ruimte en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

672

-31

641

2.310

-3.344

-1.034

1.764

-3.284

-1.520

V

Subtotaal mutaties reserves

732

-193

539

2.470

-3.606

-1.136

2.040

-3.564

-1.524

V

Gerealiseerde resultaat

118.968

-119.330

-362

128.811

-131.015

-2.204

128.287

-133.822

-5.535

V

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37