Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat waren de ontwikkelingen?

Op het gebied van privacy is de regionale samenwerking en de afstemming tussen management, functionaris gegevensbescherming, Chief Information Security Officer, informatievoorziening en privacy nog sterker geworden. Daarnaast is expertise opgedaan met het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment.
Binnen de samenwerking U10 zijn in 2021 de Regionale Energie Strategie 1.0 en het Integraal Ruimtelijk Perspectief vastgesteld. Verder zijn een aantal onderwerpen behandeld bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG. We hebben een motie ondersteund met betrekking tot beheerskosten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze motie is tijdens de vergadering vastgesteld. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de structurele financiering van bestaande nationale parken en de netwerkcongestie op ons stroomnet.  

De verkiezingen zijn goed verlopen, ondanks de extra werkzaamheden. De vergoeding bleek achteraf voldoende te zijn om alle extra gemaakte kosten te kunnen bekostigen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.510

2,0 %

Baten

367

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37