Bijlagen

Voortgang kredieten

(Bedragen x € 1.000)

Programma

Beschikbaar gesteld krediet *

Totaal uitgaven

Restant krediet 31-12-2021

Totaal programma 3

12

-

12

Totaal programma 4

54

35

19

Totaal programma 5

12

-

12

Totaal programma 7

184

71

113

Totaal programma 9

1.466

365

1.102

Totaal programma 10

4.227

180

4.047

Totaal programma 11

23.173

9.012

14.161

Totaal programma 12

1.226

149

1.077

Totaal Overhead

1.490

543

946

Totaal lopende investeringen

31.843

10.354

21.489

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37