Jaarrekening

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve

Stand begin

Stand begin

2021

2022

Reserves

12.380

10.855

Voorzieningen

11.279

12.388

Totaal

23.659

23.243

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37