Jaarrekening

Structureel Saldo

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

primair 2021

wijzigingen

begr 2021

werkelijk 2021

Saldo baten en lasten

901

168

1.068

4.010

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-539

1.675

1.136

1.524

Saldo na bestemming

362

1.843

2.204

5.535

Waarvan incidentele baten en lasten

-13

2.571

2.558

-348

Structureel saldo

375

-728

-353

5.882

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37