Bijlagen

Subsidies

(bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2021 incl. wijziging

Jaarrekening 2021

PG02

Subsidies buurtpreventie

11

11

PG02

Subsidies HALT

19

19

23

PG03

Dorpsgerichte activiteiten

94

59

32

PG04

Subsidies oudheidkamer

31

31

23

PG04

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

3

3

3

PG04

Subsidie Open Monumentendag

5

5

5

PG05

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

365

338

326

PG05

Subsidies inclusief beleid

27

27

10

PG05

Subsidies nota Mantelzorg

265

265

229

PG06

Subsidies openbare gezondheidszorg

4

4

3

PG06

Subsidies lokale omroep

30

30

30

PG06

Subsidie ouderenbeleid

64

64

42

PG06

Subsidies vreemdelingenwerk

67

200

193

PG06

Subsidies Vrijwilligerswerk

22

22

5

PG07

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

23

13

5

PG07

Subsidies peuterspeelzalen

25

25

21

PG07

Subsidies OAB

364

487

378

PG08

Subsidies recreatie

2

2

PG09

Subsidie huisvesting Muziekschool

46

46

44

PG09

Subsidie bosbad Leersum

152

132

125

PG09

Subsidie Combinatiefunctie

239

239

235

PG09

Subsidies bibliotheek

927

927

925

Resultaat

2.785

2.949

2.657

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37