Welkom op de website van de jaarrekening 2021 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug! Met de  jaarrekening leggen we verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2021. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug.

Baten Gerealiseerd€ -133.822

Een afwijking van € -2.807 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 128.287

Een afwijking van € -2.728 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37